Vijf groeiscenario’s voor een ondernemer

We zijn het groeien verleerd! Want recent KvK onderzoek toont aan dat anno 2018 slechts 15% van het Nederlandse MKB groei laat zien.
Wat zijn de groeiscenario’s voor een MKB bedrijf? Lees het in dit artikel!

Na honderden MKB bedrijven zien wij bij ondernemers de volgende rangorde in groeistrategiën:

  1. Meer verkopen
  2. Kostenreductie
  3. Vergroten geografisch werkgebied
  4. Nieuwe klantgroepen
  5. Nieuwe producten/diensten
  6. En… een zesde: een volledig nieuw bedrijf(smodel)

1. Meer sales

De intuïtief meest verkozen strategie is meer sales in bestaande product-markt combinaties. Het meest eenvoudig; meer verkopers, meer reclame. Het realiseren kost puffen en zweten, maar er hoeft niets veranderd te worden en dat is best comfortabel!

2. Kostenreductie

Als tweede kiezen ondernemers voor kostenreductie in bestaande product-markt combinaties. Slimmere processen, automatisering of scherpere inkoop. Vaak op initiatief van de DGA met rechtstreeks resultaat voor het rendement. Als de DGA het op kan brengen om ààn zijn bedrijf te werken in plaats van erìn, levert dat hem of haar direct wat op!

3. Vergroten geografisch werkgebied

Meer verkoop door het vergroten van het geografisch werkgebied. Dat is het derde scenario. Hoe voor de hand liggend is het om nieuwe regio’s te benaderen met bestaande producten/ diensten; of naar het buitenland te gaan? De technologie of processen blijven hetzelfde…culturele of logistieke uitdagingen moeten uiteraard overwonnen worden, maar het geeft betrekkelijk eenvoudig groei-versnelling!

4. Nieuwe klantgroepen

Pas als vierde optie pas kiezen ondernemers voor de ontwikkeling van nieuwe klantgroepen. Vrijwel altijd betekent dit andere vraagpatronen en verkoopprocessen. Best lastig soms want het vraagt doorzettingsvermogen en actieve sales. Nieuwe klantgroepen vindt je niet zomaar, dat is een verkooptaak die doorgaans alleen maar door de DGA succesvol kan worden ingevuld. Daarom slaagt maar 50% van dit soort projecten, vaak te wijten aan beperkte realisatiekracht.

5. Nieuwe producten/ diensten

Als vijfde scenario pas gaat de ondernemer ‘innoveren’. Daar zijn politici en beleidsmakers van provinciale overheden (die groei in het MKB in hun portefeuille hebben) vol van en hier gaat veel subsidiegeld naar toe. Maar slechts 25% van dit soort projecten slaagt. Niets mis mee, want continue ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zal uiteindelijk leiden tot succes.

Tegelijkertijd vraagt het om grote investeringen in geld en vooral aandacht. En dan zijn scenario’s 1 t/m 4 veel meer voor de hand liggender om te kiezen! Iets wat ondernemers dus intuïtief vaak al doen.

En het zesde scenario?

Tja.. dat is eigenlijk een stap die alleen starters oppakken, zonder historie en de ballast van de bestaande organisatie. Want succesvol iets totaal nieuws ontwikkelen…de droom van alle innovatiefondsen en investeerders. Maar voor ondernemers zo intensief en belastend, dat dit bijna niet kan zonder het bestaande bedrijf te beschadigen. En daarom (gevoelsmatig) pas het àllerlaatste groeiscenario voor ondernemers.

Wat zijn jouw groeikansen binnen scenario’s 1 t/m 4?

Groei-ondernemers focussen op de eerste vier scenario’s. Want dààr liggen de kansen voor de minste inspanning! Waar liggen jouw kansen?