Partners

Samen ondernemers in Nederland vooruit helpen en de regionale en lokale economie een impuls geven.

De Business Versneller is een publiek-private samenwerking waarin provincies en gemeenten, ondernemersorganisaties en bedrijven samen regionale ondernemers helpen concrete groeistappen te maken. Het doelgerichte ondernemersprogramma met zes interactieve bijeenkomsten biedt praktische handvatten die direct resultaat opleveren. Door van anderen te leren en zelf te ontwikkelen brengen ondernemers versnelling aan in hun eigen organisaties.
Op die manier stimuleert de Business Versneller niet alleen ondernemers, maar levert het programma ook een constructieve bijdrage aan de economische groei én werkgelegenheid in heel Nederland.

De partners, waaronder de Rabo Ondernemers Academie, de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Groningen, MKB Nederland en VNO NCW dragen het ondernemerschap in Nederland een warm hart toe. En zijn bereid daarin ook te investeren. Door ondernemers uit te dagen hun grenzen te verleggen en hun bedrijf verder te ontwikkelen, versterken de Business Versneller partners lokale bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid. Door de krachten te bundelen in een publieke-private samenwerking verlagen ze de drempel voor ondernemers. De partners nemen een deel van de investering voor hun rekening. Ook de ondernemers betalen een bijdrage voor hun deelname aan de Business Versneller.

Het aantal partners blijft groeien. De huidige partners van de Business Versneller zijn: