Het Business
Versneller
programma

Met de Business Versneller werkt u in zes hands-on bijeenkomsten aan de verdieping van uw vaardigheden als ondernemer. Zo (her)vindt u de koers van uw ondernemerschap en bedrijf. En creëert u versnelling in uw eigen organisatie. Onze coaches en andere ondernemers uit verschillende sectoren dagen u uit. Door de combinatie van wisselende groepen en uitdagende praktijkopdrachten haalt u rendement uit elke bijeenkomst. Maar ook tussen de sessies blijft u in beweging door zelfstandig aan opdrachten te werken. Zo houdt u de vaart in uw onderneming.

Het programma bestaat uit:

Module 1: De levenslijn van een bedrijf

Samen ontdekken we waar u nu staat als ondernemer en met uw bedrijf. Verder werken we aan uw missie, visie en bedrijfscultuur. En gaan we op zoek naar de bron van uw motivatie.

Module 2: Het huidige Business Model in kaart

Deze dag onderzoeken we de bouwstenen van uw bedrijf, en gaan we aan de slag met leiderschapsprofielen en verdienmodellen. Zo brengt u uw bedrijf nog beter in kaart en verkent u de kansen om te versnellen.

Module 3: De aantrekkelijkheid van uw aanbod

De focus verschuift op deze dag van analyse naar ambitie; u bepaalt een effectieve marktstrategie, afgestemd op uw aanbod, de doelgroep en ambities.

Module 4: Keuze voor de Business Versneller

Om succesvol te zijn, is het essentieel dat uw businessmodel en marktstrategie naadloos op elkaar aansluiten. De vierde module staat daarom in het teken van deze ideale ‘fit’.

Module 5: Innoveren en vernieuwen

Door een verdieping van uw businessmodel en het werken met een businesscase, komt de ideale Versneller in beeld; wat gaat u doen en waarom?

Module 6: Realiseren en doen

Op deze laatste dag staan het ‘waarom’ en uw waarde-propositie centraal. Vervolgens maken we de vernieuwing begrijpelijk voor alle betrokkenen, zodat de versnelling ook daadwerkelijk van de grond komt en succesvol is.

Is het voor jou ook tijd om
je Business te Versnellen?